CENÍK

Paušální ceník

Počet dokladů za rok / Měsíční cena v Kč 

Malý neplátce od 2.000,- Kč

0-100 dokladů 2.500,- Kč

100-200 dokladů 3.000 Kč

méně než 1000 dokladů od 3.000 – 8.000 Kč

1.000 – 5.000 dokladů od 8.000 – 15.000 Kč

5.000 a více dokladů od 15.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Další služby

Příprava podkladů k silniční dani

1-3 vozidla  500,- Kč

každé další vozidlo  + 80,- Kč

Příprava podkladů k dani z příjmu fyzických osob od 2.000,- Kč

Příprava podkladů k dani z příjmu právnických osob od 3.000,- Kč

Účetní konzultace  od 900,- Kč

Zastupování na úřadech, kontrolách, zpracování statistiky,žádost o dotace 300,- Kč/hod.

Registrace k daním
(daň z příjmů,silniční dani, závislá činnost, srážková daň) 400,- Kč

Registrace k DPH od 1.000,- Kč

Mzdy

Pracovní poměr (pracovní smlouva)
(cena za jednu mzdu) 300,- Kč

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
(cena za jednu mzdu) 230,- Kč

Vypracování pracovní smlouvy 300,- Kč

Nástup zaměstnance (přihláška ZP, OSSZ) 300,- Kč

Roční výpočet mzdy do 5 zaměstnanců 1.000,- Kč

Vyúčtování daně ze závislé činnosti/srážkovou daní 300,- Kč

Zpracování součiností exekucí 300,- Kč/hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Komu pomáháme?

Firmám, korporacím, podnikatelům i neziskovým organizacím v jakémkoliv odvětví.